Gwarancja BMW

Gwarancja na części zamienne i akcesoria kupione w Super-BMW.pl

Gwarancja obejmuje wszystkie oryginalne części zamienne i akcesoria BMW AG i wynosi 24 miesiące. Dotyczy to zarówno części zamontowanych w serwisach BMW jak i zakupionych przez Internet.

Proces przyjmowania reklamacji na części jest identyczny jak na kompletny samochód w trakcie gwarancji podstawowej. Uszkodzona część musi być zamontowana w samochodzie. Sprawdzeniu podlega nie tylko przyczyna i sam fakt wystąpienia usterki części ale szczególnie dla części kupionej prze internet, prawidłowość montażu części. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości reklamacja zostaje oddalona. Dokumentem uprawniającym do złożenia reklamacji jest faktura zakupu części u Dealera BMW lub w firmie 4 poziomu na oryginalną część BMW. W wypadkach wątpliwych należy skontaktować się z wystawcą faktury w celu weryfikacji źródła pochodzenia części. Zaleca się by zakłady 4 poziomu umieszczały numer telefonu na fakturze a Dealerzy przekazywali warunki oraz karty gwarancyjne wraz z częściami do odbiorców 4 poziomu.

Reasumując, reklamacje na części zamienne nie są rozpatrywane w sklepie "przy ladzie". Są wyłącznie rozpatrywane w serwisie a część jest zamontowana w samochodzie. W wypadku uznania reklamacji w ramach gwarancji przejmowany jest również koszt robocizny.

Warunki gwarancji udzielane na oryginalne części BMW są dostępne w punktach sprzedaży części

Zakres i okres gwarancji na oryginalne części i akcesoria BMW

Gwarancja jest udzielona na okres 24 miesięcy od daty zakupu części w punktach sprzedaży lub jej montażu w zakładzie, który zakupił część u Dealera BMW Polska.

Warunkiem respektowania gwarancji jest przedstawienie Karty Gwarancyjnej i faktury z datą sprzedaży na części numerowane (silnik skrzynia biegów przekładnia główna pompa paliwa wysokiego ciśnienia turbina przekładnia kierownicza ) oraz faktury z datą sprzedaży na pozostałe części.

Gwarancja na oryginalne części i akcesoria nie ma zastosowania w przypadku jeśli wykryte wady powstały z innych przyczyn niż tkwiące w rzeczy samej.

Upoważnieni do rozpatrzenia reklamacji w ramach gwarancji na części są wyłącznie Dealerzy BMW Polska, których lista znajduje się na stronie internetowej www.bmw.pl

Reklamowana część musi być zamontowana w samochodzie Sprawdzeniu podlega przyczyna wystąpienia usterki części i prawidłowość jej montażu zgodnego z technologią producenta. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nie związanych z wadą części reklamacja zostaje oddalona.

Gwarancja na zespoły elektroniczne (sterowniki elektroniczne elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu elementy sytemu bezpieczeństwa biernego) oraz części kodowane może być rozpatrywana wyłącznie gdy były one montowane u Dealerów BMW Polska

Naprawy gwarancyjne wykonywane przez Dealerów BMW Polska przy użyciu oryginalnych części BMW zgodnie z zalecaną przez producenta technologią.

W wypadku uznania reklamacji Dealer BMW Polska dokonuje wymiany części bezpłatnie.

Żądanie dokonania naprawy powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu wady, jednak nie później niż w terminie 14 dni od jej stwierdzenia.

Gwarancja nie obejmuje

Normalnego zużycia eksploatacyjnego.

Uszkodzeń powstałych na skutek niedochowania należytej staranności podczas użytkowania pojazdu niewłaściwej i niezgodnej z Instrukcją Obsługi eksploatacji pojazdu, oraz wypadków losowych (kolizje drogowe, pożar, kradzież, włamanie itp.).

Kosztów standardowej obsługi i czynności regulacyjnych wykonywanych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdów jak również kosztów materiałów eksploatacyjnych..

Utrata gwarancji

Niewykonanie przeglądów i czynności obsługowych zgodnie z Systemem Przeglądów Technicznych producenta pojazdu lub nie potwierdzenie tychże w Książce Serwisowej na fakturze zakupu lub w Karcie Gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji na zamontowaną część lub zespół. Dotyczy to części i zespołów, których kontrolę przewiduje System Przeglądów Technicznych pojazdu.